Järjestyssäännöt

Kaikissa vuokra-asunnoissamme tulee noudattaa yhteisiä järjestyssääntöjä. Järjestyssäänöt on tehty asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi. Asukas on vastuussa myös siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.

Järjestyssääntöjen noudattamiseen velvoittavat vuokrasopimus, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset.

Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Metelöinti, turha oleskelu ja tupakointi on kielletty yleisissä tiloissa sekä uloskäyntien ja ilmastointilaitteiden edustalla.

Yhteiset pesutupa-, kuivaus- ja saunatilat on siistittävä käytön jälkeen. Tilat varataan varauslistasta, johon merkitään myös peruutukset. Mattoja ei saa pestä pesukoneessa tai kuivattaa kuivaushuoneessa. Mattojen ja vuodenvaatteiden tomuttaminen sekä pyykin kuivaaminen on sallittua vain tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. 

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien tai vastaavien asentaminen on sallittua vain yhtiön luvalla. Lukitusta ulko-ovesta kuljettaessa on huolehdittava, että ovi lukkiutuu uudelleen. Yhteisissä tiloissa havaituista tulee aina ilmoittaa asiakaspalveluumme tai kiinteistöhuollon päivystysnumeroon.

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Melua on vältettävä erityisesti klo 22–07 välillä. Häiriötilanteissa on hyvä ottaa välittömästi yhteyttä poliisiin. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa huoneistoissa ja sisätiloissa.

Vesivuodoista tai muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava asiakaspalveluumme tai asiakaspalvelun ollessa suljettuna kiinteistöhuollon päivystykseen. Tahallisesti aiheutetut vauriot korjataan asiakkaan kustannuksella. WC-istuimeen ei saa laittaa muuta kuin ihmisen läpi kulkeutunutta ainesta ja WC-paperia.

Taloyhtiön jäteastiaan saa viedä vain talousjätettä, joka on lajiteltu ohjeiden mukaisesti. Muiden jätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. 

Haluamme suojella ympäristöämme, ja kaikissa kiinteistöissämme on mahdollista lajitella kotitalousjätteet. Tutustu huolellisesti taloyhtiön kierrätysohjeisiin ja seuraa ajoittain muuttuvia käytänteitä. Lisätietoa lajittelusta ja kierrätyksestä saa osoitteesta etappi.com.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain merkityillä paikoilla. Pysäköinti pelastustielle on kielletty. Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Liikennekelvottomat ajoneuvot poistetaan ajoneuvon haltijan kustannuksella. Ajoneuvojen tarpeeton tyhjäkäynti on kielletty.

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä huoneiston ulkopuolella. Lemmikit eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennusta tai tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Asukas on vastuussa lemmikkiensä huoneistolle aiheuttamista vahingoista.

Trampoliinien asentaminen ja käyttö on kielletty kaikissa Kärrykartanon kiinteistöissä. Koska kiinteistön omistaja on aina vastuussa mahdollisista henkilövahingoista, on trampoliinit yksiselitteisesti kielletty.

Järjestyssääntöjen rikkominen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Mikäli järjestyssääntöjä jätetään toistuvasti noudattamatta, voidaan myös vuokrasopimus purkaa vuokranantajan toimesta.

Näin toimit häiriö- ja vaaratilanteissa

Mikäli joudut vakavan häiriön tai uhkaavan käytöksen kohteeksi, ota ensisijaisesti yhteyttä yleiseen hätänumeroon 112. Voit ottaa yhteyttä myös vartiointiliikkeeseen, jonka yhteystiedot löytyvät täältä.

Jokaiselle talolle on laadittu pelastussuunnitelma, jota säilytetään talon yhteisissä tiloissa tai on jaettu jokaiseen huoneistoon. Pelastustiet tulee pitää aina avoimina, eikä autoja saa pysäköidä paikoille, joilla ne voivat estää pelastusajoneuvojen paikalle pääsemisen.

Kiinteistönhoidolla ei ole lupaa tulla asuntoihin ilman erillistä ilmoitusta. Vuosittaiset huoltotyöt tehdään aina ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan. Toivomme sinun ilmoittavan kotona olevista lemmikeistä meille etukäteen. Jos asunnossa joudutaan käymään kiireellisestä syystä, soitamme sinulle ensin. Mikäli yhteyttä ei saada, jätämme asuntoon näkyvälle paikalle tiedotteen, jossa kerrotaan asunnossa käynnin aika ja syy.