Tietosuojaseloste

Osasto/yhtiö
Kiinteistö Oy Kärrykartano

Vastuuhenkilö
Tiina Kankaanpää

Tietovarannon nimi
Kärrykartanon asukasluettelo

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Kärrykartano vuokraa asuntoja niitä tarvitseville henkilöille. Annettujen tietojen perusteella asukkaalle tehdään vuokrasopimus. Asukkaista ylläpidetään asukasluetteloa asumisen aikana.

Käsiteltävät tiedot ja niiden lähteet
Asukkaan nimi, kotiosoite, asumisen alku- ja loppupäivä, henkilönumero sekä syntymäaika. Tietoja käsitellään Visma Fivaldi -ohjelmassa. Asukas antaa itse asuntoa hakiessaan luovuttanut tiedot joko sähköisen/paperisen lomakkeen täyttämällä. Vuokrasopimukseen siirtyvien henkilötietojen luovutuksen asiakas vahvistaa omalla allekirjoituksellaan. 

Tietojen siirto, luovutus ja julkisuus
Tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta Kärrykartanon ulkopuolelle. Ainoastaan kiinteistönhoitoyritys saa yhden paperisen asukasluettelon joka kuun alussa kiinteistönhoidon käyttöön. Kiinteistönhoitajilla ei ole lupa luovuttaa luettelon tietoja kenellekään ulkopuoliselle.

Tietojen suojausperiaatteet
Tiedot on suojattu Fivaldi ohjelmistoon, jota pääsee käyttämään vain Kärrykartanon henkilökunta omilla käyttäjätunnuksillaan. 

Käytön valvonta
Fivaldi käyttäjätunnukset annetaan vain toimistotyötä tekeville työntekijöille. Fivaldiin jää myös lokitieto kaikista siellä tehdyistä muutoksista. Kiinteistönhoidolle luovutetun paperisen asiakasluettelon he palauttavat kuun vaihteessa saadessaan uuden päivitetyn luettelon.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity saa pyytämänsä tiedot täyttämällä hakulomakkeen Kärrykartanon toimistolla. Henkilöllisyys tulee todistaa passilla tai virallisella henkilökortilla. 

Seloste laadittu
28.7.2021